Porady- psychologa .pl   ...i po problemach
Rozwód rodziców
dodano: 11.09.2014

trennung

Dziecko w sytuacja rozwodu rodziców jest zmuszone zmierzyć się z bolesną dla niego zmianą. Rodzice często zastanawiają się, czy mówić dziecku o planowanym rozstaniu. Do zrozumienia i przygotowania się dziecka takie informacje są niezbędne. Brak wiedzy powoduje dodatkowy lęk, bo dziecko widzi, że „coś” się dzieje w relacji dorosłych.  Utrzymywanie decyzji w tajemnicy zaburza poczucie bezpieczeństwa dziecka, które traci zaufanie do rodziców.

Jasny i adekwatny do wieku dziecka komunikat a tym, co dzieje się w rodzinie ułatwi dziecku orientację w sytuacji. Dziecko może różnie zareagować na rozstanie rodziców, od przygnębienia, apatii po bunt i agresję, a także obwinianie siebie o rozwód.  Dziecko potrzebuje miłości obojga rodziców, dlatego ważne jest aby nie musiało wybierać miedzy mamą a tatą. Szczególnie trudne dla dziecka jest obciążanie tajemnicami jednego rodzica, pośrednictwo w przekazie informacji,  donoszenie, wymuszone opowiadanie o sytuacji drugiego rodzica. Decyzje dorosłych dotyczące dziecka powinny być podejmowane po konsultacji z dzieckiem, po to aby miało prawo wyboru np. które zabawki zabierze do taty i czy zostaną tam one na stałe, czy może dziecko będzie je ze sobą woziło. Ważne jest aby dorośli jak najszybciej ustalili zasady funkcjonowania w rodzinie takie jak pory posiłków, spędzanie czasu z przyjaciółmi, wizyty u rodziny.

Reagowanie na potrzeby dziecka pozwala mu poradzić sobie z nową sytuacją, z zaakceptowaniem rozwodu, pogodzeniem się ze stratą oraz wyzbyciem się poczucia winy za rozpad związku rodziców.

Tagi: , , , , , , , ,

 
Copyright ©2013 Porady-psychologa.pl